Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Makeup indeholder allergifremkaldende metaller

En undersøgelse lavet af Astma-Allergi Danmark viser, at makeup gemmer på allergifremkaldende metaller, og at det kan være meget svært at gennemskue hvilke og i hvor høj koncentration.

Mange bruger makeup dagligt og på områder, hvor huden er tynd og følsom - fx ved øjnene og på læberne. Men hvad er det for nogle allergifremkaldende indholdsstoffer, der gemmer sig i vores mascara, foundation eller læbestift? Det satte Astma-Allergi Danmark sig for at finde ud af med en undersøgelse af 112 forskellige makeup-produkter.

Undersøgelsen har haft fokus på metaller i makeup. For mens indholdet og konsekvensen af parfume og konserveringsmidler længe har været kendt, er metallernes rolle i makeup mere uvis.

Der er tre metaller, der kan give hudallergi. Det er krom, kobolt og nikkel. Disse metaller kan findes i farvepigmenter, der anvendes i makeup. Nogle farvepigmenter har metallerne kobolt og krom som hovedbestanddel, mens andre farvepigmenter indeholder alle tre metaller som forureninger. Nikkel er ikke tilladt som hovedbestanddel i farvepigmenter.

Forureningen kommer, fordi farvepigmenterne er mineraler, der blandt andet findes i jorden, hvor også de tre metaller kan findes. Undersøgelsen har både fokuseret på farvepigmenter som hovedbestanddel og som forureninger.

Læs også: Hvor stor er din risiko for hudallergi?

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Høje koncentrationer af krom

Undersøgelsen viste, at ud af de 112 undersøgte produkter var der henholdsvis 38 og 23, der havde angivet ’kan indeholde’ krompigment CI77288 og CI77289 på etiketten. Et udvalg af disse produkter blev sendt til laboratorier for analyse, og det viste sig, at flere af produkterne havde en så høj koncentration af krom, at de ikke kun kan fremprovokere en reaktion hos folk, der allerede har kromallergi, men simpelthen potentielt kan give kromallergi.

Koboltpigmentet CI77346 var omvendt ikke at finde i nogle af de undersøgte produkter.

Forurening overskrider vores grænseværdier

I de produkter, som ikke havde angivet, at de indeholder pigment baseret på kobolt og krom, blev der dog også fundet høje mængder af disse to metaller samt nikkel. Her er der tale om forureninger i mineralerne.

Det er ikke muligt at undgå den naturlige forurening med metaller i makeup. Astma-Allergi Danmark stiller derfor krav til, at makeup-produkter højst må indeholde 1 ppm for hver af de tre allergifremkaldende metaller. 1 ppm betyder 1 part per million, det vil sige 1:1.000.000 eller 1 mg/kg.

Desværre kan man ikke sætte grænsen, så alle allergikere undgår gener, men på baggrund af videnskabelige undersøgelser samt dialog med førende eksperter på området, anses en grænse på 1 ppm for både fornuftig og forsvarlig, når det handler om at beskytte folk med nikkel-, krom- eller koboltallergi.

Vores undersøgelse viste, at kun en ud af tre testede produkter overholder de grænseværdier, Astma-Allergi Danmark sætter. Cirka halvdelen af de testede produkter havde anprisninger, der var relateret til, at forbrugeren skal opfatte produktet som værende særligt godt for huden. Det er anprisninger som fx naturlig, uden 'toksiske stoffer', 'allergivenlig', 'allergitestet' eller 'hudvenlig'. I 70 % af disse produkter blev der fundet mængder over 1 ppm af mindst et af de tre metaller, og det er problematisk for forbrugerne.

 

Allergimærkning på sin plads

Astma-Allergi Danmark mærkede for første gang makeup for et år siden, fordi indholdet af allergifremkaldende stoffer i makeup kan være svært at gennemskue.  Mærkningerne er til gavn for forbrugere, der allerede er allergiske over for metallerne og dem, der gerne vil undgå at blive det.

Makeup skal selvfølgelig leve op til vores generelle krav om ikke at indeholde stoffer, som har en særlig risiko for at kunne give hudallergi. Men da makeup anvendes på følsom hud og også indeholder farvepigmenter, gælder der som nævnt særlige krav til makeup-produkter - herunder at makeup med allergimærkningen ikke må indeholde farvepigmenter baseret på kobolt og krom eller forureninger med nikkel, krom eller kobolt over 1 ppm.

Læs også: Den Blå Krans mærker makeup

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Ved at blive medlem eller give et bidrag støtter du vores arbejde med hudallergi og eksem, og vores kamp for blandt andet hurtigere udredning, øget forskning og generelt større fokus.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Har du spørgsmål til hudallergi eller hud generelt?

Så ring til vores Rådgivning, hvor kyndigt fagpersonale kan svare på dine spørgsmål man-fre kl. 9-12 og ons kl. 16-18

43 43 42 99

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

 

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Støt vores arbejde
mod hudallergi

Støt med et valgfrit beløb

47900